Выберите сервис

Podgląd kolejki Szczegółowy wykaz spraw

Мы ищем доступные даты, пожалуйста, будьте терпеливы

Читай внимательно

Zasady rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji, Transportu

i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie:

1.  Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, do której została zaliczona „nasza” sprawa (A, B, C lub D - szczegółowy wykaz), a następnie datę i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu formularza, wpisaniu adresu E-mail, a następnie wybraniu przycisku „Zarezerwuj wizytę”, na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji wizyty wraz z unikalnym 4 znakowym identyfikatorem niezbędnym do odbioru zarezerwowanego biletu.

2.  Rezerwacja może być dokonana:
     a) najwcześniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem wizyty, 
     b) najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wizyty. 

3.  Rezerwując termin wizyty o określonej godzinie, należy pamiętać o odpowiednio wcześniejszym przygotowaniu wymaganych dokumentów oraz wypełnieniu potrzebnych druków (np. wniosek o zarejestrowanie pojazdu, zgłoszenie zbycia pojazdu – zależnie od rodzaju załatwianej sprawy).

4.  W celu realizacji umówionej wizyty, należy przyjść do wydziału komunikacji (budynek Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, II piętro) - co najmniej 5 minut przed umówioną godziną spotkania.

5.  W wydziale komunikacji należy na ekranie dotykowym biletomatu wybrać opcję: „rezerwacja internetowa”, po czym wprowadzić czterocyfrowy numer PIN wygenerowany dla rezerwacji.

6.  Wygenerowany bilet należy zachować i oczekiwać na skierowanie do odpowiedniego stanowiska pracy.

7.  Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.

8.  Planując wizytę w urzędzie, prosimy pamiętać, że niepobranie biletu przed umówioną godziną wizyty (punkt 2 niniejszej instrukcji) skutkować będzie automatycznym anulowaniem rezerwacji.

9.  Rezerwacja wizyty dotyczy wyłącznie osoby, na której dane personalne rezerwację wystawiono i uprawnia do załatwienia jednej sprawy. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie

10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rejestracji wizyty, znajduje się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

UWAGA! Rezerwacja może być dokonana pod warunkiem, że termin planowanej wizyty nie został wcześniej zajęty przez inną osobę.